Feltételek és feltételek

Cégadatok:
Elnevezés: CANADIAN FARMACEUTICALS SRL
Cím: Bucuresti, Sector 1, Strada Diaconu Coresi, nr. 53.
Cégjegyzéki szám: J40/9142/2010
Adószám: RO27427829
Jogi képviselő: Gabriel Bornac, ügyvezető
E-mail: contact@canadianpharmaceutic.com
Általános feltételek:
Az általános feltételeket a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően, a Romániai Kereskedelmi Kamara ajánlásainak és az elektronikus kereskedelem nemzetközi kódexeinek megfelelően állítottuk össze. Termékünk online üzletét (a továbbiakban „online üzlet”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat végző CANADIAN FARMACEUTICALS SRL (a továbbiakban „Eladó”) kezeli.
Az online üzletbe való bejelentkezés nyomán a felhasználó felhasználói nevet kap, amely az e-mail címével azonos, és megállapítja saját felhasználói jelszavát. A felhasználói név és jelszó határozza meg és társítja a felhasználót az általa megadott adatokkal. Bejelentkezése során a felhasználó szavatolja, hogy felnőttkorú és felel a cselekvéseiért.
Bejelentkezésével a látogató felhasználóvá válik, és vásárlási jogot kap. Valamely termék megvásárlásával a felhasználó vásárlóvá válik. A jelen „Feltételek” meghatározzák az online üzlet működését, a látogató, a felhasználó és a vásárló jogait és kötelezettségeit, valamint az Eladó és a felhasználó – az online üzlet termékeinek vásárlója – közötti kapcsolatot.
Hozzáférés az információkhoz
Az Eladó köteles állandó jelleggel a felhasználó rendelkezésére bocsátani:
• Az Eladó azonosítási adatait (elsősorban a cég elnevezését és székhelyét, a bejegyzése szerinti egyéni azonosítási számát);
• A kontaktadatokat, amelyeken a felhasználó gyorsan és hatékonyan kommunikálhat az Eladóval (e-mail cím, telefonszám stb.);
• Az online üzletben vásárolt termékek vagy szolgáltatások főbb jellegzetességeire vonatkozó információkat, ideértve az eladás után és a szavatossági időszakban nyújtott szolgáltatásokat is;
• Az online üzlet kínálatában szereplő termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó információkat;
• A termékek szállításának és a szolgáltatások elvégzésének módját és feltételeit, főként a szállítás helyét és határidejét;
• Információkat a kifizetési módról;
• Információkat az online üzlet ajánlatainak érvényességi határidejéről;
• Információkat az ajánlatról való lemondás időszakáról és a visszaküldés feltételeiről;
• Információkat a termékek visszaküldéséről, illetve arról, hogy mi és milyen költséggel küldhető vissza;
• A panaszeljárással kapcsolatos információkat, valamint az Eladó által a felhasználóval való kommunikálás céljából kijelölt kontaktszemély adatait.
Termékkínálat, szállítási határidő és a rendelések átvétele
Az online üzletek kínálata az online üzletvitel természetéből eredőn gyakran és gyorsan változik és aktualizálódik.
A készleten levő termékek szállítási határideje a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 7 nap, de néha, tőlünk független okokból, kisebb késlekedések is előfordulnak.
A szállítási díjak a következők:
• 0-199,99 közötti értékek estén 20 RON,
• a 200 RON-t meghaladó értékű szállítmányok esetén a szállítás ingyenes, ÁFÁ-val együtt, ha a csomag legfeljebb 2 kg-os.
A 2 kg-nál nagyobb súlyú csomagok esetén közöljük önnel a szállítási díjat.
Románia területén a szállítási díj a helységtől függetlenül azonos.
Fizetési módok
Az Eladó az online üzlet termékeinek kifizetésére az alábbi fizetési módokat bocsátja a felhasználó rendelkezésére:
• fizetés a termékek átvételekor, mely esetében az online ár érvényes (lásd az 5. pontot)
Árak
Az online üzlet eladási árai valamennyi felhasználó számára érvényesek. Az online üzletben az árak LEI-ben vannak feltüntetve és tartalmazzák az ÁFÁ-t, eltérő meghatározás hiányában.
Az ÁFA kulcsa:
• 9% az étrend-kiegészítők és élelmiszerek esetében
• 19% a kozmetikai cikkek és a szállítási díjak esetében
A feltüntetett valamennyi ár termékár, és nem tartalmazza a szállítási díjat (lásd a 3. és 10. pontot). Valamennyi ár az online rendelésekre érvényes.
Az összes árak a rendelés időpontjában érvényesek és nincs előzetesen megállapított érvénytelenítési határidejük; az Eladó fenntartja a jogát, hogy az árakat előzetes értesítés nélkül módosítsa.
Annak ellenére, hogy az Eladó mindent megtesz a vásárló legújabb információkkal való ellátására, előfordulhat, hogy az árakra vonatkozó információ helytelen. Az előbb ismertetett helyzetben, és ha az ár a rendelés feldolgozása idején változik, az Eladó köteles:
• a felhasználót (vásárlót) tájékoztatni az új árakról, mely esetben a felhasználó (vásárló) részben vagy teljesen megváltoztathatja rendelését vagy megerősítheti rendelését az új árakkal, többletköltségek nélkül;
• lehetőséget nyújtani a felhasználónak (vásárlónak) a rendeléséhez való hozzáférésre, ugyanakkor mindkét fél számára kedvező ajánlatot tenni.
Vásárlási folyamat
• A rendelés átvétele. A rendelés átvételét követőn a felhasználó (vásárló) az Eladótól e-mailt kap a rendelés visszaigazolásáról. A visszaigazoló üzenet átvételétől a felhasználónak (vásárlónak) egy óra áll rendelkezésére, hogy rendelését következmények nélkül érvénytelenítse. A rendelés érvénytelenítésére vonatkozó fenti kivétellel a felhasználó (vásárló) nem módosíthatja rendelésének tartalmát. A felhasználónak (vásárlónak) az Eladó online üzletében nyitott saját fiókjában mindig rendelkezésére állnak a rendelése tartalmára és státuszára vonatkozó információk.
• A rendelés visszaigazolása. Ha a felhasználó (vásárló) nem érvényteleníti a 6.1. pont szerint rendelését, sor kerül ennek feldolgozására. Az Eladó, a rendelés átvétele után ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e a megrendelt termékek és visszaigazolja a rendelést, vagy valamilyen indokkal elutasítja azt. Az Eladó felveheti a kapcsolatot a felhasználóval (vásárlóval) telefonon, az ez által megadott telefonszámon, az adatok pontosságának ellenőrzése és a szállítási cím megerősítése érdekében. A rendelés visszaigazolását követőn az Eladó e-mailban vagy telefonon közli a felhasználóval (vásárlóval) a szállítási határidőt. A megrendelt termékekre vonatkozó, az Eladó és a felhasználó (vásárló) közötti adásvételi szerződés ebben a szakaszban végleges (lásd a 7. pontot).
Az áruk szállítása
Az Eladó, a megállapodott határidőre elkészíti és elküldi a megrendelt termékeket, valamint e-mailben értesíti erről a felhasználót (vásárlót). Az értesítésben az Eladó tájékoztatja a felhasználót (vásárlót) a termékek visszaküldési politikájáról és megadja annak a személynek a kontaktadatait, akinél panaszt lehet emelni, vagy jelezni lehet a szállítás késlekedését.
Adásvételi szerződés
Az Eladó az online üzletből terméket vásárló felhasználónak írott formában bocsát ki számlát, részletezve a költségeket és ismertetve a szerződéstől való elállás jogát, ha a vásárolt termékek visszaküldése lehetséges és szükséges. Az adásvételi szerződés vásárlási rendelésként elektronikusan tárolt az Eladó szerverén, a felhasználó (vásárló) pedig bármikor hozzáférhet ehhez saját fiókjában. Az adásvételi szerződés román nyelven készül.
Az Eladó és a felhasználó (vevő) közötti adásvételi szerződés a rendelésnek az Eladó általi visszaigazolása időpontjában lép hatályba (lásd a 6.2. pontot). Ettől a pillanattól az összes árak és vásárlási feltételek véglegesek és az Eladóra, illetve a felhasználóra (vásárlóra) egyaránt alkalmazandók.
A rendelésről való lemondás joga, a termékek visszaküldése
A felhasználónak (vásárlónak) joga van a rendelés átvételétől számított 14 napon belül közölni az Eladóval, a contact@canadianpharmaceutic.com e-mail címen, hogy eláll az adásvételi szerződéstől, döntésének megindokolása nélkül. Az Eladótól vásárolt termékek határidőre való visszaküldése az adásvételi szerződéstől való elállással, érvénytelenítésnek tekintendő. Az érvénytelenítés nyomán a felhasználónak (vásárlónak) egyetlen költsége van, a termékek visszaszállítási költsége.
A termékek visszaküldése esetén a termékeknek az eredeti állapotukban kell lenniük, az eredeti csomagolásban és dobozban, érintetlen címkékkel, HASZNÁLATLANUL és a terméket kísérő összes dokumentummal (számla, garancialevél stb.).
Nem fogadjuk el azokat a visszaküldött termékeket, amelyeken kopás vagy fogyasztás nyomai mutatkoznak, a vevő kívánságainak megfelelően személyre szabott termékeket, a fizikai módosulásokat szenvedett, megütött, eltört, megkarcolódott termékeket, illetve azokat, amelyeknek nincs meg az eredeti csomagolása vagy ez megrongálódott.
Az elállási határidő betartása céljából elégséges e szándékról értesítést küldeni az elállási határidő lejárta előtt. Az elállási határidő 14 nap:
• A szállítás dátumától, tehát amikor Önnek vagy az Ön által megjelölt harmadik személynek (de nem a szállító) természetben is a birtokába került a vagyontárgy; vagy
• Ha több termék egyetlen egy rendeléshez és szállításhoz tartozik: (i) az utolsó naptól, amikor Önnek vagy az Ön által megjelölt harmadik személynek (de nem a szállító) természetben is a birtokába került a vagyontárgy, vagy (ii) ha esedékes, attól az időponttól, amelyben tájékoztatjuk, hogy nem tudjuk szállítani a megrendelt termékeket; vagy
• Olyan rendelés estén, amely keretében több tételből vagy alkatrészből álló terméket szállítunk: (i) attól az időponttól, amikor Önnek vagy az Ön által megjelölt harmadik személynek (de nem a szállító) természetben is a birtokába kerül az utolsó tétel vagy az utolsó alkatrész, vagy (ii) amelyben tájékoztatjuk, hogy nem tudjuk szállítani a megrendelt termékeket.
Az elállási jog gyakorlása érdekében az általunk megküldött elállási űrlap kitöltésével kell tájékoztatnia bennünket döntéséről. Az elállási opció elemzését követőn e-mail-ben megküldjük az elállási kérés megoldását. Bármely kézhez vett elállási kérés az alkalmazandó törvényi előírásoknak megfelelően lesz elemezve és megoldva, a tárgyát képező termékek típusától függően.
Pontosítjuk, hogy a web-oldalunkon forgalmazott, feltehetően gyorsan romlandó és érvényességét vesztő vagy egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem szállítható élelmiszertermékek vagy kozmetikai cikkek, amelyek zárpecsétjét a fogyasztók feltörték, kivételezettek az elállási jog alól, az aktualizált 34/2014. számú sürgősségi kormányrendelet 16. cikke d) és e) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően.
Az elállási határidő betartásához elegendő az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést megküldeni az elállási határidő lejárta előtt.
Ha az elállási kérelmét visszaigazoljuk, az Öntől kapott elállási kérelem tárgyát képező termékek ellenértékét képviselő összeget, a szállítási költség nélkül, legfeljebb 14 naptári napon belül megtérítjük attól az időponttól, amelyben értesülünk a jelen szerződéstől való elállási döntéséről. A visszafizetés banki átutalással történik, ezért a visszaküldési kérdőívben fel kell tüntetnie bankszámlájának adatait.
Az elállási kérelem tárgyát képező termék/termékek visszaküldésének költségét egészében Önnek kell viselnie.
Fenntartjuk a jogot, hogy a termékek ellenértékének megtérítését elhalasszuk addig az időpontig, amikor visszakapjuk a termékeket, vagy amikor rendelkezésünkre bocsátja a termékek visszaküldésének bizonylatát, a legközelebbi időpontot véve figyelembe.
A vásárlónak egyetlen egy alkalommal van joga valamely termék visszaküldésére vagy helyettesítésére. A vásárlásokról való ismételt lemondás visszaélésnek minősül, s az Eladó a visszaélést elkövető saját fiókjának ideiglenes vagy állandó jellegű azonnali blokkolására jogosult.
Szellemi tulajdonjogok
Szerzői jogok és/vagy az ipari rajzok és modellek feletti jogok
A jelen web-oldal szerzője a SC Canadian Farmaceuticals SRL. A fényképek, a szövegek, a szlogenek, a rajzok, a képek, a hangos vagy nem hangos animációs szekvenciák, valamint minden munka, ami e honlapba integrált, a SC Canadian Farmaceuticals SRL vagy azok felhasználásra a SC Canadian Farmaceuticals SRL által akkreditál harmadik személyek tulajdona. Ezen a honlapon bemutatott modellek és munkák a szerzői jogról és összefüggő jogokról, valamint az ipari rajzok és modellek védelméről szóló törvényi előírásoknak megfelelő védelemben részesülnek.
A fent említett web-oldalnak vagy az azon reprodukált munkáknak és modelleknek papírhordozón való vagy digitális reprodukálása azzal a feltétellel megengedett, hogy kizárólag személyes használatra történjen, kizárva bármely reklám és/vagy kereskedelmi és/vagy tájékoztatási célú felhasználást, betartva a szellemi tulajdonra vonatkozó törvényi előírásokat.
A fenti előírások kivételével, a web-oldal, az azt alkotó munkák és modellek bármely részleges vagy teljes reprodukálása, bemutatása, felhasználása vagy módosítása a SC Canadian Farmaceuticals SRL előzetes jóváhagyása nélkül, az eljárásoktól vagy a hordozóktól függetlenül, szigorúan tilos és a hatályos jogszabályoknak megfelelően büntetendő hamisítás cselekményének minősül.
Szállítás
Az Eladó a megrendelt termékeket a megállapodott határidőre szállítja a felhasználónak (vásárlónak). Az Eladó szerződéses partnerei a Fan Courer, GLS, UPS, TNT gyorspostai szolgálatok. Az Eladó fenntartja a jogát, hogy más szállítási szolgáltatót válasszon, ha ezzel hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani. A postai szállítású termékvásárlás esetén a postaköltségeket a felhasználó viseli.
Biztonság
Termékünk web-oldala biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Cég által ellenőrzött információk elvesztése, megmásítása vagy téves felhasználása ellen. A „bug”-ok vagy a web-oldalunk szerkesztésére és működtetésére használt program hibája által okozott információ-elvesztésekért cégünk nem vállalja a felelősséget.
A személyes adatok feldolgozásának biztonságát szolgáló intézkedések:
A SC CANADIAN FARMACEUTICALS S.R.L. meghozza az összes szükséges műszaki és szervezeti intézkedést a személyes adatoknak a véletlenszerű vagy törvényellenes megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogtalan feltárása vagy hozzáférése ellen.

1. A személyes információk adatbázisához csak azok a felhasználók férnek hozzá, akiket a cég vezetősége erre kijelölt, azok mindegyike a saját felhasználói oldalának nevével és jelszavával férhet hozzá az adatbankhoz. A felhasználók mindannyian kötelesek a számukra hozzáférhető adatokat bizalmasan kezelni, és az adatbankhoz való minden egyes hozzáférési szesszió végén ezt lezárni. Ha különböző okokból egy vagy több felhasználó jogát visszavonják, ezek webhasználói oldalát automatikusan felfüggesztik.
2. A felhasználók a személyes adatokat kizárólag szolgálatai feladataik teljesítése érdekében keresik meg.
3. A személyes információk adatbankjához hozzáférést biztosító számítógépek jelszóval védettek, naprakészen frissített vírusölő, antispam és firewall programokkal vannak ellátva.
4. A személyes jellegű adatok kinyomtatását kizárólag az erre engedélyezett felhasználók végzik, és kizárólag a hatályos jogszabályok által megkövetelt célokkal.
A fiatalkorúak védelme
Az Eladó az online üzletben nem fogad el megrendeléseket olyan személyektől, akikről tudja vagy gyanítja, hogy fiatalkorúak, hacsak nincs meg a szülők vagy a gyámok hozzájárulása. Az online üzlet Eladója nem enged szabad hozzáférést a fiatalkorúak számára káros termékekhez és szolgáltatásokhoz.
Az Eladó, a szülők vagy a gyámok kifejezett engedélye nélkül nem fogad el semmilyen személyes információt a fiatalkorúaktól, és nem tárja fel harmadik személyek előtt a fiatalkorúaktól kapott adatokat, a szülők és a gyámok kivételével. A fiatalkorúakhoz címzett minden közlés életkoruknak megfelelő, és nem élhet vissza a fiatalkorúak bizalmával, tapasztalatlanságával vagy hűségével.
A felhasználók véleménye és a termékek fogadtatása
A felhasználók vagy a látogatók által a termékekkel kapcsolatban kifejezett vélemények, kommentárok és recenziók az online üzlet működésével összefüggnek, és a felhasználói közösségnek szólnak.
Az Eladó nem tartozik felelősséggel a felhasználók vagy a látogatók által a termékekkel kapcsolatban kifejezett vélemények, kommentárok és recenziók tartalmáért. Az Eladó fenntartja a jogát, hogy ellenőrizze és elutasítsa a nyilvánvaló valótlanságokat tartalmazó, csaló, offenzív, obszcén véleményeket, kommentárokat vagy recenziókat, illetve azokat, amelyek az Eladó véleménye szerint nem hasznosak az online üzlet többi felhasználója vagy látogatója számára. Az Eladó nem tartozik felelősséggel a véleményekben, kommentárokban és recenziókban foglalt információkért, és mentes az ezekből származó kötelezettségek alól.
A vélemények, kommentárok és recenziók megküldésével a felhasználó vagy a látogató kifejezetten elfogadja a felhasználási feltételeket és engedélyezi az Eladó számára, hogy a szövegeket vagy szövegrészleteket közzétegye a médiában és az interneten. Az Eladónak korlátlan felhasználási joga van a vélemények, kommentárok vagy recenziók felett, az Eladó érdekét szolgáló célokból is, ideértve a reklámok és marketingüzenetek közlését is. A vélemények, kommentárok vagy recenziók szerzője kijelenti és szavatolja, hogy azok szerzői jogának anyagi és erkölcsi tulajdonosa, és hogy ezeket a jogokat díjmentesen, véglegesen és korlátlan időszakra átruházza az Eladóra.
Felelősség
Az Eladó megtesz minden erőfeszítést annak érdekében, hogy az online üzletben helyes és aktualizált információkat nyújtson, de a termékek sajátosságai, szállítási adatai és árai oly gyorsan változhatnak, hogy az Eladónak nincs lehetősége megfelelő időn belül helyesbíteni az online üzletben közölt információkat. Ebben az esetben az Eladó értesíti a felhasználót (vásárlót) a módosulásokról, és lehetővé teszi számára, hogy érvénytelenítse vagy módosítsa rendelését (lásd az 5. pontot).
Bár az Eladó megtesz mindent, hogy az online üzletben eladott termékekről a helyes képeket közölje, ajánlott ezeket szimbolikusnak tekinteni. A fényképen nem garantálják a termékek jellegzetességeit.
Attól a pillanattól, hogy a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot átadják a gyorspostai szolgáltatónak, az Eladó többé nem tartozik felelősséggel a csomag sérüléséért, tönkretételéért vagy elveszítéséért, az abban mutatkozó hiányokért vagy ha a csomagon a felbontás jelei mutatkoznak. Amennyiben a csomag megrongálódott, a felhasználónak vissza kell adnia a futárnak a csomagot abban az állapotban, amelyben megkapta, anélkül, hogy ehhez hozzátenne vagy belőle elvenne valamit, és panaszt kell tennie. Az Eladó a gyorspostai szolgálattal együtt biztosítja a panasz legrövidebb időn belüli megoldását.
Panaszok, jogviták és a jogszabályok alkalmazása
Az Eladó betartja a fogyasztóvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat. Az Eladó hatékony panaszmegoldási rendszert alakított ki és kijelölt egy személyt, akit panasz esetén a felhasználó (vásárló) telefonon vagy e-mail-ben megkereshet. Ilyen esetekben a felhasználó (vásárló) telefonos segélyt kérhet a ................... telefonszámon, vagy e-mail-t küldhet a contact@canadianpharmaceutic.com e-mail-címre. A panaszokkal kapcsolatos eljárás bizalmas jellegű.
Az Eladó 5 munkanapon belül visszaigazolja a panasz átvételét és közli a felhasználóval (vásárlóval) az eljárás időtartamát, illetve időközönként tájékoztatja őt az eljárás stádiumáról. Az Eladó mindent megtesz a jogvita békés úton való megoldása érdekében. Amennyiben erre nincs lehetőség, az Eladó és a felhasználó (vásárló) közötti bármely jogvitát a romániai illetékes bíróság oldja meg. Az Eladó és a felhasználó (vásárló) kölcsönösen elismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail) bíróság előtti érvényességét.
Ezek az Általános feltételek, illetve az Eladó és a felhasználó (vevő) közötti bármely jogvita a román eljárási jognak alárendelt, nem pedig e nemzetközi magánjogi szabályoknak.
A jelen Általános feltételekben nem részletezett többi ügyek, valamint jogok és kötelezettségek vonatkozásában a kötelezettségekről szóló törvény, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvény, a személyes adatok védelméről szóló törvény és a fogyasztóvédelmi törvény előírásai alkalmazandók.
Az Általános feltételek módosításai
Az online üzletek működését, az adatok biztonságát, valamint az Eladó online üzlete működésével kapcsolatos más területeket szabályozó rendelkezések módosulása, valamint saját üzletviteli politikájának változása esetén az Eladó módosíthatja és/vagy kiegészítheti ezeket az Általános feltételeket, mely tényről megfelelőképpen tájékoztatja a felhasználókat.
Az Általános feltételek bármely módosítása és/vagy kiegészítése a közzétételétől számított nyolc nap elteltével alkalmazandó. Ha az Általános feltételek módosítása és/vagy kiegészítése jogszabályok betartása által megkövetelt, kivételesen rövidebb időn belül hatályba léphet és alkalmazható.
Az a felhasználó (vásárló), aki nem ért egyet az Általános feltételek módosulásával és/vagy kiegészítésével, köteles nyolc napon belül törölni bejelentkezését; e határidő után a bejelentkezés törlése nem érvényes és nincs megengedve. A bejelentkezést a felhasználónak az Eladóhoz intézett írásos nyilatkozásával lehet érvényteleníteni.
Személyes adatvédelmi politika
Az Ön adatai és rendelései biztonságban vannak!
Az adatokat a SC Canadian Farmaceuticals SRL tárolja.
A SC Canadian Farmaceuticals SRL cég tiszteletben tartja az Ön intimitását, és mindig gondosan védi adatait.
Valamennyi adata védve van a harmadik személyek általi jogtalan hozzáférés ellen, ami szavatolja, hogy a honlapunkról végzett vásárlásai biztonságban vannak.
A személyes adatok védelmi politikája előzetes értesítés nélkül módosítható vagy kiegészíthető. E web-oldal böngészésével a felhasználó igazolja, hogy egyetért a módosulásokkal és kiegészítésekkel, amennyiben ezek bekövetkeznek.
A személyes adatok védelme a következőket jelenti:
• Semmilyen módon se élünk vissza személyes adataival.
• Az Ön kontaktja és személyes adatai nem kerülnek harmadik személyek birtokába.
• Az Ön kontaktját és személyes adatait kizárólag az Ön hozzájárulásával tárjuk fel harmadik személyek előtt.
• Nem küldünk olyan e-maileket, amelyekre nem jelentkeznek be.
• Bármikor gyorsan és könnyen leiratkozhat bármely e-mail címlistánkról.
Valamennyi online tevékenységünk megfelel az európai törvényhozásnak (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) és a romániai jogszabályoknak (A személyes adatok védelméről szóló törvény, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvény stb.). A személyes adatok védelmének politikája azokra az adatokat vonatkozik, amelyeket a felhasználók bocsátanak rendelkezésre web-oldalunk böngészésekor.
A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása
A személyes adatok a személyeket azonosító információk: személy- és családnév, e-mail cím vagy postacím stb. A SC Canadian Farmaceuticals SRL csak akkor gyűjti személyes adatait, ha Ön hozzájárulását adja, például rendeléskor, a weboldalunkon való bejelentkezéskor vagy ha feliratkozik newsletterünkre.
A személyes adatok felhasználása és szórása
A SC Canadian Farmaceuticals SRL az Ön személyes adatait kizárólag rendelésének teljesítésére és az online üzlet kezelésével kapcsolatos technikai okokból használja fel, hogy biztosítsa Ön számára a sajátos információkhoz való hozzáférést, vagy Önnel kommunikáljon. A SC Canadian Farmaceuticals SRL nem tárja fel harmadik felek előtt az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül.
Szabad választási jog
Az Ön által szolgáltatott információkat Ön ellenőrzi. Ha úgy dönt, hogy cégünknek nem adja meg adatait, nem fér hozzá weboldalunk bizonyos oldalaihoz és funkcióihoz. Azoknak a felhasználóknak, akik szeretnének visszalépni vagy szeretnének leiratkozni a newsletterről, e-mail-t kell küldeniük a contact@canadianpharmaceutic.com címre. Amennyiben személyes adatai (postai irányítószám, e-mail cím, postacím, telefonszám) módosulnak, kérjük, közölje ezeket a contact@canadianpharmaceutic.com e-mail címre.
Az információk automatikus bejegyzése (nem személyes adatok)
Valahányszor belép web-oldalunkra, az általános, nem személyes jellegű információi (felhasználói kereső, látogatások száma, látogatások átlagszáma, böngészett oldalak) automatikusan bejegyzésre kerülnek (nem mint az alkalmazás része). Ezek az információk weboldalunk vonzerejének mérlegelésére, illetve tartalmának és hasznosságának javítására használandók. Az Önre vonatkozó információk nincsenek elemezve és nincsenek feltárva harmadik személyek számára.
Sütik
A Sütik az Ön merevlemezén ideiglenesen tárolt, rejtett dokumentumok, amelyek web-oldalunk számára lehetővé teszik az Ön számítógépének azonosítását, amikor ismét belép web-oldalunkra. A Sütiket kizárólag a web-oldalunk felhasználására vonatkozó információk gyűjtésére használjuk.
Biztonság
A SC Canadian Farmaceuticals SRL szavatolja a személyes adatok biztonságát. Az Ön személyes adatai védelemben részesülnek az elvesztés, megsemmisülés, hamisítás, nem engedélyezett kezelés és hozzáférés vagy feltárás ellen.
Fiatalkorúak
A fiatalkorúaknak nem kellene személyes adatokat közölniük a szülők vagy gyámok hozzájárulása nélkül. A SC Canadian Farmaceuticals SRL tudatosan soha nem fog fiatalkorúaktól személyes adatokat gyűjteni, és engedélyük nélkül nem is tárja fel harmadik személyek előtt.
Jog a tájékoztatáshoz
Ha bármilyen kérdése lenne bizalmassági politikánk vagy a személyes adatai kezelési módja kapcsán, kérjük, keressen meg a contact@canadianpharmaceutic.com e-mail címen.
Kérésére a hatályos jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatjuk arról, hogy Öntől a mi web-oldalunk milyen személyes adatokat gyűjtött, ha esedékes.
A módosítások közlése
Személyes adatvédelmi politikánk bármely módosulását közzétesszük ezen az oldalon.
E honlap látogatásával a felhasználó kifejezi hozzájárulását bizalmassági politikánk feltételeihez.
Az általános feltételeket a SC Canadian Farmaceuticals SRL igazgatója, Gabriel Bornac, fogadta el 2018.05.25-én.

Top